Verzamelde Werken Van Multatuli (in 10 Delen) - Deel II - Minnebrieven - Over Vryen Arbeid in Nederlandsch Indie - Indrukken Van Den Dag by  Multatuli Verzamelde Werken Van Multatuli (in 10 Delen) - Deel II - Minnebrieven - Over Vryen Arbeid in Nederlandsch Indie - Indrukken Van Den Dag
by Multatuli


Price: $24.99 & eligible for FREE Super Saver
Shipping on orders over $25. Details


Add To Shopping Cart

Availability: No info
Ships from and sold by Amazon.com

Editorial Review
Verzamelde werken II Bevat: *Minnebrieven* (1861), *Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indië* (1862), en *Indrukken van den dag* (1860). De *Minnebrieven* (1861) zijn geen liefdesbrieven in de geijkte zin, maar een vervolg op *Max Havelaar*, in de vorm van een brievenroman, die ook poëzie, ideeën en korte essays bevat. Of, zoals Multatuli zelf zegt: "'t is alles! Poesie, sarcasme, politiek, wellust, scherpte, logica, godsdienst, alles." *Over vryen-arbeid* (1862). Deze 'vrije arbeid' was een stelsel waarbij de inlanders in loondienst zouden werken voor particuliere ondernemingen, in plaats van gedwongen arbeid voor het Cultuurstelsel, waarbij de inlandse boeren, tegen laag 'plantloon', een vijfde van hun land moesten bewerken voor de Nederlandse markt. In dit sarcastische pleidooi bestrijdt Multatuli dit systeem. Indrukken van den dag (1860) bestaat uit brieven, eerder verschenen in het tijdschrift De Tijdspiegel. Eduard Douwes Dekker (1820-1887), Nederlands schrijver, bekend onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel gedragen'). Douwes Dekker was van 1840 tot 1856 koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië (Indonesië). Na een conflict met zijn superieuren keerde Douwes Dekker miskend en berooid terug naar Europa. Zijn bekendste werk, Max Havelaar (1860), is een felle aanklacht tegen misstanden onder het koloniaal bewind en de inlandse regenten. Later publiceerde hij Ideën, met daarin de roman Woutertje Pieterse, toneelstukken en vele brieven. Door zijn humor, stylistische capaciteiten en zijn sociaal engagement is Multatuli ook nu nog een veel en graag gelezen auteur.

Product Details
  • Publisher: Cosimo Klassiek
  • ISBN-10: 1-61640-674-7
  • ISBN-13: 978-1-61640-674-5
  • Amazon.com Sales Rank #
  • Published on: November 01, 2012
  • Number of items: 1
  • Binding: Paperback
  • 290 pages

News| Links| Site Map| Terms & Conditions| Contact Us